FLOWDM

Üretim süreci boyunca kullanılan verilerin bir sunucuda saklanarak oluşturulan bir web uygulamasıdır. Program ile saklanan bu verilerin güvenliğinin sağlanmakta ve bütün üretim sürecinin yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Uygulamanın özellikleri;

  • Web tabanlı,
  • Sürükle bırak ile süreç oluşturabilme,
  • AzureAD, Active Directory Authentication Desteği
  • Mail ile hatırlatmalar,
  • Versiyonlama,
  • Raporlama,
  • Performans Yönetimi,
FlowDM1
FlowDM 2
FlowDM 3